Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TsDegft-tütjser

ojte

Gorte on&erricfitina,e r»oor de jongeren uan Aescnlapius,

op Jï2aandag 15 (Juli 1905.

Gedrukt ter Twentsche Book- en Handelsdrukkerij Almelo.

Sluiten