Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door do fabrikeurs in Twenthe geleverde inanufacturen in ontvangst te nemen en te kruien.

Aan dit etablissement werd een gebouw toegevoegd voor model-weverij, mede onder directie van den lieer Ainswortli, die zich in de midden in het gebouw geplaatste machinale modelspinnerij onledig hield met het onderzoek, in hoever men hier te lande in machinaal gesponnen vlasgaren niet Engeland zou kunnen concurreeren. 11ij overleed op den Eversberg in Februari 1841; zijne verdiensten zijn door do provincie Overijssel openlijk gehuldigd door de oprichting van een monument op het kerkhof te Goor.

Een tijdlang hebben zijne erven de zaken voortgezet, die uitsluitend betrekking hadden tot eene door stoom gedreven kettingsterkerij. Zij verkochten ze later aan den heer Kuvper uit Zaandijk, die tle modelweverij en vlasspinnerij liet vervallen en door eene katoenweverij verving.

In 1851 kwam de fabriek in handen van de hoeren (i. en II. Salomonson, die te Almelo op het Sluitorsveld en in tal van plaatsen in Nederland eene handweverij hadden en ook in dit dal eene weverij hadden begonnen. Zij deden in 1852 aan den straatweg den eersten steen voor eene stoom weeffabriek, de eerste in Nederland, leggen, waarvoor zij vergunning kregen ze KimiiiL-lijki' S/ooiuirrreri/ te noemen, thans belangrijk uitgebreid in handen eener naanilooze Vennootschap, onder directie van den zoon en kleinzoon van voornoemden heer II. Salomonson, die in 1Ss*I in do gobouwen der Nederl. Handelmaatschappij eene stooinbleekorij oprichtte.

Is men de Keggebrug over, dan ziet men links de overblijfselen van den Eversberg, rechts de Nederhindsche Stoonibleekorij, onder directie van den heer I'. C. Stam, beide in de gemeente Wierden gelegen. Men is in Twenthe, en wie nu van liet nijvere, liet bloeiende Twenthe gehoord en van een prachtige landstreek gedroomd heeft, zal zich zeker teleurgesteld vinden bij zijn komst in hot Nottorvoen.

Ifior, waar aan weerszijden van «Ie spoorbaan de turfmakerij in vollen gang is, mag de aandacht een oogon-

Sluiten