Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEERBOEK

U KR

N E D EI! L A N D S C H E S ï E N 0 G RAP 111E, .,DEBATT2ïïSCEPJFT".

naar het stelsel „STOLZE-WÉRY" voor CUBSl'S- ea ZELFONDERRICHT.

•bewerkt door

•0. 1^. WÉHY.

Leeraar ix de Stexograpiiie.

Derde, omgewerkte druk. Vitgegeven door den schrijver.

'S-GRAVENHAGE, 1 >m Co.stastraa,t 71-73.

c/extr AAI. verkoop VOOR DEN BoEKIIAXDEI. .

SCIIALEKAMP, VAN DE GRAMPEL & BAKKER,

. AMSTERDAM.

/

Sluiten