Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheelen tand verkleurt. Met het afsterven van de pulpa houdt de pijn voorloopig op, soms heel plotseling, tot groote vreugde van den lijder.

Maar met den dood van de pulpa, zijn de noodlottige gevolgen der caries nog niet afgeloopen, ook de serumlagen zonder levende pulpa kunnen de bron van veel ongemak zijn. De ontsteking en infectie blijft niet beperkt tot de pulpa, maar gaat verder door den uitgang van het wortelkanaal in het omliggende weefsel, Het eerst wordt de wortelhuid aangetast en het gevolg is in de eerste plaats al weer „pijn". De tand of kies voelt langer (gerezen) aan dan de andere en wordt bij de minste aanraking uiterst gevoelig, het dichtbijten der tandenrijen veroorzaakt hevige pijn, waardoor het eten zeer bemoeilijkt wordt. De wortelhuidontsteking kan verschillende min of meer belangrijke plaatselijke ziektetoestanden tengevolge hebben, wij willen hier slechts spreken over de kaakontsteking, een ziekte, die in de meeste gevallen een gevolg is van infectie door een afgestorven tandzenuw. Wie kent niet het dikke gezicht, het symbool van kiespijn. Wanneer de infectieuse stoffen, microorganismen en hun stofwisselings-produkten door de opening aan het worteleinde van een tand in de kaak doordringen, wordt het wortelvlies geinfecteerd, ontsteekt soms over een betrekkelijk groote uitgestrektheid. Xiet zelden ontstaat been- en beenmergontsteking en de omliggende zachte deelen worden bij die ontsteking betrokken, de wang of lip zet op. Dit verschijnsel gaat gepaard met veel pijn, koorts en slechte ontlasting. Gewoonlijk gaan pijn en koorts na eenige dagen weer over, later slinkt ook het gezicht en vormt zich een abces. Dit ontlast zijn etter of in de mondholte, of soms ook door de wang heen naar buiten. In het laatste geval is een wangfistel met voortdurende etterafscheiding en na de genezing een leelijk litteeken het gevolg. Bevindt zich de uiteang van de fistel in den mond, dan wordt er niet zelden

o o

door den patiënt geen notitie van genomen. Niettemin is een dergelijke tandvleeschfistel nadeelig voor de gezondheid De gedurig door haar uitgeloosde stoffen worden ingeslikt en kunnen aanleiding geven tot ziekte van de spijsverteringsorganen.

Infectie der kaak van uit het wortelkanaal van een carieusen tand of kies kan nog tot ander plaatselijk lijden aanleiding geven, bijv. ontsteking van het slijmvlies der bovenkaakholte en ontsteking van de lip. Zij kan zelfs den dood tengevolge

Sluiten