Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49. Bij 't neergeslagen goj- en grondvlak zijn lijnen uit liet oog naar punten in den horizon evenwijdig aan lijnen

50. Waar liggen nu de lijnen in 't grondvlak?

In welk vlak ligt de lijn ab?

52. 1 >en k het grondvlak in den oorspronkelijken stand terug. Wat is nu ad? Wat bc?

53. Naar welke richting wijkt ab? Waar zou ab het tafereel ontmoeten?

54. I loe vindt ge do perspectief van een gegeven lijn in 't neergeslagen grondvlak?

55. lino vindt ge dus 't verdwijnpunt? Eerst voorstellen. Horizon = II. Oogpunt = I . Oog = O. Distantiepunt = D. Grondlijn = G.

Wanneer bij vraagstukken niets vermeld staat, wordt aangenomen, dat deze zaken gegeven zijn.

5(3. Bepaal de perspectief van een willekeurig punt in 't grondvak gelegen.

57. Als een kwadraat in :t grondvlak gegeven is, niet tegen liet tafereel, boe vindt ge dan de perspectief?

58. Bepaal do perspectief van een rechthoek, een ruit, een zeshoek. Eerst zóó, dat een zijde evenwijdig loopt aan de grondlijn, daarna, dat deze er een hoek mee maakt.

5'J. Bepaal do perspectief van een willekeurigen in 't grondvlak gelogen voelboek.

60. Iloe zouilt ge de icrspectief bepalen van een cirkel, die in 't grondvlak ligt? Hoe zult ge dat hot gemakkelijkst doen?

61. Als go ergens de perspectief van zult bepalen, wat moet go dan weten van 't oog en 't voorwerp?

<32. Als go in een kwadraat een cirkel wilt teekenen, kunt ge acht punten daarvoor aangeven. Welke 4 punten kunt ge door constructie Vinden?

Sluiten