Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GESCHIEDENIS

BEK

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK

EN HARE BETEEKENIS VOOR DEN AANSTAANDEN EVANGELIEDIENAAR.

*> —

REDE,

HIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN

HOOüLEERAAR IN 1) E GO 1)0 KL E E R D H E1 D

VAN WRGE I)F.

NEDERLANDSCHE H Kil VORM DE KKRK

TF. LEIDEN,

UITGESPROKEN BEN' 24s,e" SEPTEMBER 1!)02

DOOR

Dr. L. KNAPPERT.

ASS EN, VAN GORCUM & COMP,, 1902.

Sluiten