Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De leer is noodig om liet godsdienstig leven voor liet denken te rechtvaardigen, maar ook om de vrome ervaring vast te houden en haar, door de formuleering, welbewuster te maken. Gelijk het onder juiste woorden gebrachte en overluid uitgesproken gebed de inwendige gebedsstemming krachtiger maakt, zoo is het dogmade noodzakelijke omkleeding van wat door denken en voelen gegrepen was, waardoor het meteen te waarachtiger eigendom van den godsdienstigen mensch wordt. Natuurlijk, geen leerstuk ontkomt aan de eeuwige wetten van vervorming, van groei en ontwikkeling, en altijd zal er een dag komen, dat het heilig Ilium valt, dat eerst enkelen, dan velen en ten slotte allen, voor hunne dieper en inniger geworden vroomheid, niet meer de juiste uitdrukking vinden in de oude formuleering. Maar zóó star en dood kan een dogma niet zijn, of eenmaal was het de drager èn de heraut van warm en krachtig godsdienstig leven. Wat door den drang der omstandigheden, door lot en bevinding, in eene bepaalde periode, door de uitnemendsten als godsdienst werd erkend, of wat zich uit het geheel van godsdienstig denken en voelen 't meest naar voren drong, dat werd in het dogma vastgelegd. In de korte, strenge formuleering klopte het vrome leven van een gansch geslacht, en het beminde haar als de voor allen duidelijke samenvatting van wat het, onder lijden, moeite en strijd. van Gods openbaring gegrepen had.

Dit alles geldt ook van het gereformeerde dogma en

2

Sluiten