Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Historie der Universiteit. Afschriften en gedrukte stukken. 1575—1762. 1 deel.

18. Bericht van den Curator Rosenboom over de financiën der Universiteit, 1696. gedrukt. 1 deel.

19. Overdrachtsbrieven van panden in Leiden. 1 pak.

20. B laffe rt van de Effecten der Universiteit, 1696—1707, 1731—56, 1757—1830. 3 deelen.

21. Register van Ordonnantiën verleent bij Curateurs en Burgemeesteren, 1663—1811. 14 deelen.

22. Rekeningen van Verteringen, gemaakt door Curatoren e.a. 1598—1617. 1 bundel.

23. Kwitanties van leveranties ten behoeve van acad. instellingen. 18e eeuw. 2 pakjes.

24. Bijlagen tot de rekeningen der drukkers, 18e eeuw. 2 bundels.

Naast heel veel waardelooze stukken zitten hier enkele drukwerken, die voor de geschiedenis der Universiteit niet zonder belang zijn.

25. Stukken betr. het proces tegen de erfgenamen van Is. Vossius over den aankoop zijner bibliotheek, 1689— 1704. 6 deelen.

26. Rapport van den secretaris van Curatoren David van Royen, nopens het begin en voortgangh van, alsmede zorge en ordere gestelt ende gedragen op en over de Publique Bibliotheecq, 1741. Afschrift. 1 dieel.

27. Bestekken van verbouwing en onderhoud van universiteits-gebouwen, 17e en 18e eeuw. Geschreven en gedrukt. 1 bundel.

28. Instructies voor den:

Professor Botanices 1692, met ampliatie op de instructie voor den Hortulanus 1723. gedrukt 4°.;

Bibliothecaris 1724. gedr. 4°.;

Bibliothecaris 1741. gedr. 4°. 3 deeltjes.

29. Inventarissen:

1. Semina ex Italia delata et Clusio. tradita, 3 Iunii 1596.

2. Hortus medicus, 1596.

3. Inventaris van 't gene hangende is of bevonden wert in de 2 galeryen van de Univ. mitsgaders in de Anatomieplaats toekomende den sterfhuyse van Dr. Pauw, 1617.

4. Specificatie van diverse saken de Anatomie ende Academie

Sluiten