Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66. Veertig registers, bevattende de namen van personen, bij wie de studenten inwoonden die vrijdom van stedelijke accijnsen genoten, van 1696—1746.

67. Een gedrukt register, getiteld: B e r i g t e n rakende de Universiteit, a°. 1696. (Js het Bericht van Rosenboom, hiervoor n°. 18).

68. Verscheidene afrekeningen wegens het onderhouden der Bursalen, en stukken over de voormalige Beurzen.

69. Een groot aantal oorspronkelijke brieven, aan en door de Regenten van het Staten.Collegie geschreven; ook van de Bursalen, sedert 1595. Hier van heb ik twee registers gemaakt, van 1595—1617.

Niet bij Elsevier vermeld zijn:

70. Eenige portefeuilles Ingekomen stukken, meest in afschrift of gedrukt.

Sluiten