Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De latere gevolgen der chloroformnarkose en de klinische vormen der late chloroformvergiftiging

DOOR

J. C. J. BIERENS DE HAAN.

Terwijl de onmiddelijke gevaren der verschillende heelkundige bedwelmingsmiddelen bij voortduring de aandacht van clinici en pathologen trekken, heeft het den schijn alsof de latere, veelal niet minder noodlottige gevolgen der narkose slechts in veel engeren kring bekend zijn. Zeker, de schadelijke nawerking op het hart, op de ademhalingsorganen is welbekend en tot den jongsten tijd bestudeerd, doch met kennelijke vluchtigheid wordt heengeloopen over tal van verdere gevolgen, die zich toch telkens aan den zorgvuldigen opmerker moeten opdringen.

Bijkans de geheele reeks van handboeken over narkose en narcotica rept er niet of nauwelijks van, of verklaart deze nawerking uiterst zelden; in de zeer uitvoerige rapporten van de Anaegthetics Committee of the British Medical Axsociation, die een 10-tal jaren gearbeid heeft en kostbare gegevens verzamelde, worden slechts enkele woorden aan de late gevolgen der narkose gewijd, en toch wordt in geen land dan in Engeland meer zorg aan de narkose gewijd, meer kennis van de physiologie der narkose gegaard. Niettemin noteert tabel No. 67 (p. 107) van dit rapport 69 gevallen van geprotraheerd braken na chloroform; hoeveel gevallen van laten chloroform-dood mogen daaronder schuilen?

De leer van den tardieven chloroform-dood, aanvankelijk sterk betwijfeld, is eerst in dé latere jaren door de patholooganatomen opgebouwd; ik zal het aan andere handen overlaten een overzicht te geven van de gegevens, die men thans bezit over de pathologisch-anatomische veranderingen der organen

Sluiten