Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot 200 c.M.; opnieuw albuminurie, vele cylinders met talrijke vetdruppels bezet, en nierepitheliën; de lijkopening brengt aan den dag een aanzienlijke vernietiging der gewonden nierbuisjes enz., in lever en hart uitgebreide vettige ontaarding. Antiseptica en sepsis waren uitgesloten.

De zwaardere eischen aan de gezonde nier na verwijdering der zieke gesteld, hebben zich blijkbaar met de chloroformwerking gesummeerd ; een vingerwijzing om bij de nephrectomie en nieroperaties in 't algemeen zooveel doenlijk aan andere narcotica of anaesthesie-methoden de voorkeur te geven.

Een geval van Förster is niet wel te gebruiken en ga ik dus voorbij. Evenmin kan ik waarde hechten aan een der gevallen door Vorderbrügge te boek gesteld, dat m.i. vermoedelijk op glycerine-vergiftiging berust.

Ten slotte deze mededeeling van Schenk uit de kliniek van Rosthokn: Vrouw van 40 jaar, herbergierster, zeer vet, groot en flink gebouwd; koortst sinds 12 dagen; in narkose van 2V2 uur met 290 gram mengsel van Billroth (waarin dus 150 c.c.M. chloroform) extirpatie van den uterus met een ovarium-kyste en pyosalpinx (waarvan de etter steriel blijkt); tevens wordt een navelbreuk verwijderd; tamponade met 2 stukjes jodoformgaas.

De eerste dag gaat alles naar wensch; temp. normaal. De 2de dag meteorisme; in de urine veel cylinders, later anurie, 's avonds dyspnoe, pols 120, voortdurend braken, coma; dood den 3den dag na operatie. Lijkopening (prof. Chiari). Het buikvlies van het bekken vertoont een gering fibrineus beslag, zeer omschreven peritonitis. Hart bleek, slap, lever sterke vettige ontaarding, evenzoo nieren en hartspier. Geen spoor van ontsteking. Intoxicatie door jodoform of sublimaat kan worden uitgesloten.

Schrijver bespreekt de differentieele diagnose van sepsis met chloroform-vergiftiging; volgens hem kan sepsis worden uitgesloten wegens het klinisch beeld en de bevindingen post mortem. Mij lijkt deze diagnose zeer twijfelachtig en het geval veel meer een bewijs, hoe de differentieele diagnose met sepsis zeer moeilijk kan zijn, waarover later meer.

Anurie.

Niet zoo zelden vindt men bij hevige nawerking van chloro-

Sluiten