Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

massage, passenden arbeid, rust, dan bevordert men daardoor het genezingsproces zeer.

Niet slechts worden door deze methode de natuurlijke ziektestoffen verwijderd; maar ook de kunstmatige, die door het toedienen van giftige stoffen in het lichaam gebleven zijn, worden daaruit weosr verdreven, zooals de vergiften die men tegen slapeloosheid heeft ingenomen, of ook de middelen als jodium en kwikzilver tegen geslachtsziekten.

En is de plantengeneeswijze dan slechts nuttig bij de lichte ziekte toestanden, die door de moeders met zoogenaamde van ouds bekende huismiddeltjes behandeld worden, of vindt men bij haar ook genezing bij de „voornaamste en d' alderzwaarste ziektens"? Dus ook bij Tuberculose en Kanker?

Gelukkig bestaan er gevallen van genezing, waaruit men mag opmaken, dat deze vraag bevestigend beantwoord kan worden, 't Spreekt van zelve, wanneer de levenskracht van den zieke reeds te zeer ondermijnd is, dan moet men de hoop op volkomen genezing opgeven en kan men slechts verbetering aanbrengen. Doch, indien de ziekte nog niet te ver gevorderd is, bestaat er veel kans op genezing door een gecombineerde behandelingswijze.

Ook bij eene ziekte, die misschien „d' allerzwaarste" van alle is, namelijk bij de krankzinnigheid, heeft men buitengewoon gunstige resultaten gezien van de toepassing der planten-geneesmiddelen in verbinding met de andere methoden der natuurlijke geneeswijze. Dat de ziekten van den geest in nauw verband staan met die van het lichaam en veelal daaruit voortspruiten, zal iedereen toegeven. Vooral de onderbuikskwalen leiden dikwijls tot krankzinnigheid; en juist op de buikingewanden werken de kruiden, ondersteund door darmingietingen, direct genezend en alzóó als voorbehoedmiddel. En indien de ziekte zich reeds ontwikkeld heeft, werken deze plantensappen ook herstellend, of maken het in elk geval mogelijk, dat de lijders een dragelijk bestaan leiden en niet in een gesticht behoeven te worden verpleegd, maar in de familie kunnen voortleven.

Allereerst moet daarbij de hoofdvoorwaarde vervuld zijn,

Sluiten