Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkrijgen van heldere voorstellingen, tot datgene, wat Violet

le Duc „zien noemt in zijn 1 Histoire d' un Dessinateur. Om

heldere voorstellingen aan te brengen, blijft het Hamburger

teekenonderwijs zich m. i. te veel bepalen tot den uitwendigen

vorm, tot den uiterlijken schijn ; met projecties, met doorsneden,

zoo noodig, tot goed begrip van den waren vorm laat het zich niet in.

De Hamburger methode acht het teekenen uit het hoofd, ook zonder de voorwerpen eerst naar de natuur geteekend te hebben van heel veel waarde voor 't leven. In dit opzicht ben ik het volkomen met die richting eens. Ook ik hecht daarheel vee' waaide. Reeds jaren heb ik dat voorgestaan (men zie maar den len en 2en druk van mijn werkje over Perspectief.) Om echter daartoe te geraken, dient men zich niet te bepalen tot een zoo oppervlakkige beschouwing als waartoe dat onderwijs aanleiding geeft, maar drage zorg, dat de leerling zich behoorlijk rekenschap leert geven van het hoe en waarom van den waren vorm, van den schijnvorm van de samenstelling. Dit alleen zal den leerling in staat stellen, anderen door middel van een schets daarvan een denkbeeld te geven.

Het teekenen uit het hoofd zal niet tot zijn recht komen, tenzij de leerling leert waarnemen, leert teekenen met bewustheid. Deze kunst wordt niet alleen verkregen door oefening, of

door geheugen teekenen. Kennen legt hier den grondslag voor kunnen.

Maar ik kom hier zoo ongemerkt tot een ander zeer belangrijk punt, n.i. het teekenen uit het hoofd, het teekenen als middel, om zijn gedachten uit te drukken, bij de Hamburger methode

een factor van niet geringe beteekenis. Ook hierover een kort woord.

Dat liet teekenen uit het hoofd, het teekenen als middel, om

Sluiten