Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leveren de Terpen eenige aanwijzing op, dat zij oorspronkelijk op zulk een kwelder zijn aangelegd, toen de opslibbing der klei nog in gang was? Men neme hierbij in aanmerking, dat de Terpen in de vier gouwen alle binnen het gebied dezer kleiafzettingen liggen.

Sluiten