Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tröle, vermeerdering van machines, de concentratie van werklieden in t oneindige doorgaan. De ervaring leert wel het tegendeel, en tevens dat het aangroeien dezer factoren tut de vermeerdering der ongevallenfrequentie in geen verhouding staat. I rouwens hoe moet juist bij den landbouw, waar toenemend machinegebruik en bedrijfsconcentratie van veel geringere beteekenis zijn dan in de industrie, de reusachtige stijging der ongevallenfrequentie worden verklaard?"

„Simulatie en ingebeelde kwalen (renteneurose) ziedaar de ware oorzaak, ' schrijft Mr. Ter Spill verder, „de hoofdoorzaak van de bij staatsverzekering gestadig toenemende rentefrequentie. Krachtens eigen ervaring — door mijn werkkring kom ik met de ongevallenverzekering naar Nederlandsch recht herhaaldelijk in aanraking — durf ik er aan toevoegen dat opzettelijke verminking of verwonding (natuurlijk zóó, dat nooit het opzet afdoende te bewijzen is) volstrekt niet tot de zeldzaamheden behoort. Dat kan niet, redeneert apodictisch Dr. BöDIKER, want dat is in strijd niet den Selbsterhaltiuigstricb ]). Ziedaar nog eens doctrinairisme. Het gebeurt, en het gebeurt herhaaldelijk, zal ieder die met de praktijk bekend is, hem toevoegen. Men moet maar eens staaltjes, b.v. van de werking van art. 8 onzer Ongevallenwet gezien hebben; gehoord

*) Lass en Zahn achten t. a. p. de opmerking van Bödiker volkomen juist. Het kan eenvoudig niet: »Die Furcht vor Schmerz, die Unsicherheit des Ausgangs, der auch ein tödtlicher sein kann, wirken auf das Gemüth mehr als die Aussicht auf Rente, die zudem höchstens zwei Drittel der verlorenen Erwerbsthatigkeit ausmacht. Absichtlich herbeigeführte Unfalle werden aber überhaupt nicht entschüdigt."

Toch berichtte nog de Nieuwe Rott. Ct. van 8 April dezes jaars (ochtendblad), dat te Freiberg in Saksen een fabrikant veroordeeld is, die zich in zijne fabriek door eene cirkelzaag twee vingers van de rechterhand had laten afsnijden, en van drie verzekeringsmaatschappijen, bij wie hij tegen ongevallen verzekerd was, 104.000 M. had ontvangen. Zijne zaken stonden slecht.

Sluiten