Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlijke oorzaak van dezen aard, maar een of anderei} vijand heeft hem betooverd of zijns vaders geest is boos op hem.

Het is het natuurlijk gevolg van zulk een geloof aan betoovering, dat toovermiddelen een belangrijke rol spelen in de behandeling van de krankheid. Clairvoyence en bovennatuurlijke verschijningen zijn eigen aan de geloofsstelsels der heidenwereld; in dagen van ziekte neemt zij er onophoudelijk toevlucht heen. Waarzeggers en sterrenwichelaars worden in China door de wet beschermd. Uit den oorlog van China tegen Japan o. a. zijn er genoeg voorbeelden van bijgeloof, zelfs bij menschen van ontwikkeling. Een generaal, wiens arm door een kogel werd verpletterd, riep eenen waarzegger bij zich, omdat hem de dagelijksche verbinding op westersche wijze te langzaam ging. Gebeden werden op rood papier geschreven in het schilderachtige Chineesche letterschrift. Dit werd verbrand en de asch als medicijn voorgeschreven. Vier dagen lang werd niet naar de wonde gezien en de generaal stierf aan bloedvergiftiging.

In Perzië werden gedurende eene cholera-epidemie duizenden gebeden gedrukt en boven de deuren der huizen geplakt. Zij waren van verschillende soorten; sommige in het Arabisch gaven nauwkeurige aanwijzingen van den engel Gabriël, dat wie dat gebed uitschreef en altijd bij zich droeg veilig zou zijn, en wie het eens per dag las, zeven dagen lang vrij zou blijven. Wie het opschreef, het dan in een kopje water dompelde, en dat water daarna dronk zou door de cholera niet worden achterhaald. Een reiziger in Engelsch-Indië, die een dorp doortrok, zag, aan de verschillende toegangen tot de plaats, honden zonder koppen in boomen hangen. Deze afschuwelijke voorwerpen waren geplaatst, opdat, van welke zijde de godin der cholera ook mocht naderen, zij zou terugkeeren uit walging.

In China en lndië wordt op gongs geslagen, worden voetzoekers aangestoken, om de booze geesten, die geacht worden de oorzaak der ziekte te zijn, af te schrikken.

In Palestina werd een miss. arts geroepen bij den zoon eens gouverneurs. Hij bevond, dat de „hakim" (dokter) het woord

Sluiten