Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zulk een inlandsche dokter is geheel onbekend met de beginselen der Medische wetenschap. Het eerste, wat een medisch student in China doet, is, in zijn geheugen prenten de 300 plaatsen in het lichaam, door welke, zonder gevaar, d. i. zonder dat de dood er onmiddellijk op volgt, pinnen en naalden kunnen gestoken worden. Eenige dezer zoogenaamde „niet gevaarlijke" plaatsen zijn in werkelijkheid de onderbuik en de longen. De dokters verdeelen de ziekten in „uitwendige" of chirurgische en „inwendige" of medische gevallen.

Hun kennis van de anatomie is zoo goed als nihil. Ontledingen van het lichaam mogen in geheel China niet plaats hebben.

Een koperen model met denkbeeldige organen op denkbeeldige plaatsen wordt soms bij het onderwijs gebruikt. Alleen de groote organen o. a. hart, longen, maag weten zij te liggen.

Het onderscheid tusschen slagaders en aders, tusschen zenuwen en spieren kennen zij niet. De luchtpijp is twee duim wijd en een voet lang. De lever heeft zeven lobben en is het centrum van de beweegkracht der oogen; zij is ook de zetel der ziel. De luchtpijp gaat door de longen direct naar het hart. Het middelpunt der borst is de zetel, van waar vreugd en genot uitstroomen. De Chineezen weten niets van het zenuwstelsel, zijne functies en zijne ziekten. Het hart denkt, volgens hen; de milt helpt bij de spijsverteering; het voedsel gaat daardoor naar de maag.

Dit is hun therapie.

De pharmacopee dezer landen beteekent ook weinig. Zooals in Perzië zoo worden ook in China de geneesmiddelen verdeeld in heete en koude. Als afkoelende dranken langen tijd niet helpen, zeggen zij: „Misschien heeft de patiënt hiervan te veel; we zullen de behandeling veranderen en wat heets beproeven."

De natuur bestaat uit vijf elementen: metaal, hout, water, aarde en vuur. Gezondheid is het gevolg van het evenwicht tusschen deze 5 elementen. Verbreking van het evenwicht is ziekte. Te veel vuur is koorts. Men neme dus een goede hoeveelheid

3

Sluiten