Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder zich telt, die eene wereldrenommée hebben, zooals Shiga, de ontdekker van de dysenterie-bacil. Dit neemt niet weg, dat het te betreuren is, dat de zending hiermeê rekent. De S. P. G. heeft te Kobe slechts eene polikliniek, waarvoor zij den steun ontvangt van de S. P. C. K.

Eer wij Azië verlaten, brengen wij nog even een bezoek aan het eiland Borneo, welks noordelijk deel eene Britsche kolonie is. Daar is eene M. Z. te Sarawak onder leiding van Mrs. Allen Dexter.

Australië. De S. P. G. steunt de zending, die de Anglicaansche kerk van N. Zeeland heeft op de Norfolk-eilanden, aan de Oostkust van het vasteland van Australië gelegen. Sinds 1902 staat daar een zendingshospitaal, dat echter meer de Christenen, de zoogenaamde Pitcairners of afstammelingen van Engelsche matrozen en Tahitische vrouwen, welke daar wonen, dient dan de missie.

N. Amerika (Kanada). Onder de Indianen van Kanada, die aan de Fraser- en Thompson-rivieren wonen, is eene zending der S. P. G., die in het midden van haar arbeidsveld op het station Lytton aan de Fraser-rivier een, in 1885 gebouwd, hospitaal met polikliniek heeft.

Afrika. In Natal (Zuid-Afrika) arbeidde reeds omstreeks het jaar 1855 de missionaire arts Dr. H. Gallaway met rijken zegen, doch eerst in 1884 werd te Durban, in welks nabijheid veel Hindoes wonen, die naar Zuid-Afrika getransporteerd worden, om daar in de suiker en de boomwol te werken, eene polikliniek geopend door de „St. Aidans Medical Mission for Hindus," die in nauw verband met de S. P. G. staat. Van 1892 af heeft Dr. L. P. Booth, die eerst te Maritzburg is gestationneerd geweest, hier gearbeid. Doch thans is deze te Umtata, een post bij King Williamstown achter de Delagoabaai in het Lehombo-distrikt (Kafraria) gevestigd, een arbeidsveld, dat ook reeds vroeger bezet is geweest, maar daarna verlaten werd. Te Chopiland is ook een M. Z. In 1893 werd in Pondoland eene M. Z. neergezet op den post St. Barnabas, met hospitaal en polikliniek. Hij schijnt echter verlaten te zijn.

Sluiten