Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op, die tot nu toe daar werkzaam is in den geest zijns grooten voorgangers. Van deze M. Z. schreef hij eens: „De roep van het hospitaal heeft bereikt de verst verwijderde dalen en bergpassen van Ladakh en Skardo en is met de handelskaravanen daar tot Khotan en Yarkand doorgedrongen. Naarmate zich het gerucht verspreidt, naar die mate neemt het werk toe. Wie eens een kijkje in de wachtkamer van den miss. arts op eenen drukken zomerdag genomen heeft, vergeet nooit meer den aanblik van de honderden zieken, daar aanwezig. Hier de donkere gezichten van de inboorlingen der vlakten, daar de blonde Kashmiri en de roodkleurige Yarkundi, en daar weer de woeste gelaatstrekken van den Afghaan. Zeven of acht verschillende dialekten of talen kan men hier hooren spreken. Nog grooter dan in ras en taal is het onderscheid in krankheid en lijden, dat hier gezien wordt. Het kind geleidt zijnen blinden vader, de moeder draagt hare lamme dochter, vrienden brengen eenen geraakte op een bed. Als alle patiënten bijeen zijn, wordt een lied gezongen, daarna eene korte toespraak gehouden. Met vermijding van alles, wat gelijkt op bestrijding van de valsche religie, wordt tot hen gesproken van den God der liefde en der verlossing. Hiernaar luisteren Hindu, Buddhist en Mohammedaan met belangstelling en het nagebed zeggen velen hardop na. Dan begint het consult en het voorschrijven der geneesmiddelen. De meeste patiënten gaan hierop heen, de overblijvenden krijgen een plaats in het hospitaal." Reeds in 1886 is, tengevolge van de uitbreiding des arbeids, Neve als medearbeider gegeven zijn broeder en geestverwant Dr. Ernest F. Neve. Op dit oogenblik is dit tweetal door de overkomst van H. E. Rawlence tot een drietal miss. artsen geworden, dat met zegen arbeidt niet alleen in de hoofdstad des lands, maar ook op de reizen, die zij nu en dan door het land doen. De 4e arts is een vrouwelijke, Miss Kate Knowles. Het hospitaal is met vertrekken voor mannen en voor vrouwen meermalen vergroot. In 1906 is er een paviljoen bijgekomen, gebouwd aan de overzijde van den weg, waaraan het hospitaal ligt. Dit is bestemd voor patiënten, die

Sluiten