Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sinds 1894 is de miss. arts Dr. F. J. Harpur gewoon twee maanden van het jaar met eene huurboot op eenige kanalen in de Delta van den Nijl te varen, verschillende dorpen aan te doen, daar eenigen tijd polikliniek te houden en het Evangelie te prediken. Overal vindt hij oud-patiënten van Oud-Caïro's hospitalen, die hem hartelijk verwelkomen en andere patiënten hem tegemoet voeren, welke met hen luisteren willen naar de verkondiging van het heil in Christus. In 1903 kon de missionaire arts een „huisboot" koopen en als drijvende polikliniek inrichten. Waar zij aanlegt blijft zij eenigen tijd en brengt zegen aan zieken en gezonden.

Trots veler vijandschap hebben de missionairen de overtuiging, dat het uitgestrooide woord niet tevergeefs is.

Sudan. Sudan ligt in Noord-Afrika en wordt ten westen begrensd door Senegambië, ten noorden door de Sahara, ten zuiden door de Negerlanden van Opper-Guinea en den Kongostaat, ten Oosten door Abessinië. Men verdeelt het in Oost-, Midden- en WestSudan. West-Sudan omvat de landen van den Senegal en den Niger; Midden-Sudan de landen van het Tsadmeer en de rivieren de Shari en Benue; Oost- of Egyptisch Sudan het gebied van den Boven-Nijl. Ontzaglijk groot is dit gebied; het land hier een dorre gloeiende woestijn, daar een paradijs; het volk zeer verschillend in beschaving. Hier spreken wij eerst over OostSudan, zich uitstrekkende van de Roode Zee bij Suakim in het oosten tot Wadai in het westen en van Wadi-Halfa in het noorden tot Gondo-koro in het zuiden; 2.000.000 vierk. kilometer (vier maal Duitschland) groot en door ± 10.000.000 zielen bewoond. Alleen langs den Nijl en zijne zijtakken is leven en vruchtbaarheid, anders overal dorheid. Ten noorden wonen Arabieren, meest nomaden en Muzelmannen en ten zuiden Negers (Schilluk-, Dinka- en Barinegers), meest heidenen. Khartoum is hier de hoofdhandelplaats. Onder door den Egyptischen Khedive (onderkoning) aangestelde Europeesche stadhouders, van welke Gordon de beroemdste is, bloeide het land. Doch na 1880, toen Gordon aftrad, werd de toestand anders. Egypte's vorsten hadden veel noodig, Engeland en

Sluiten