Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen was Mpwapma hoofdkwartier der missie. Doch Dr. E. J. Baxter trok in 1899 naar Kisokwe, waar hospitaal en polikliniek een jaar bleef. Het hospitaal had 20, later 30 bedden, terwijl 7090 de polikliniek bezochten. Doch in 1900 werd het hoofdkwartier verplaatst naar Mamboia, waar thans 35 bedden zijn. In 1905 werden hier 109 patiënten verzorgd en bezochten 7569 de polikliniek. De beide eerstgenoemde posten werden filialen. Bovendien is er nog te Ibwejeli eene polikliniek.

Eindelijk is er nog in de provincie Kenia eene M. Z., die gevestigd is te Nairobi. Hier heeft Dr. T. W. W. Crawford een hospitaaltje met 4 bedden. Eerst in 1905 is deze arbeid begonnen. Oorspronkelijk was de bedoeling hem te Kikwyu te vestigen, maar Nairobi bleek beter, daar het midden in het distrikt ligt.

Uganda. Toen de eerste missionairen der C. M. S. in 1876 naar Uganda gingen, was onder hen ook een miss. arts, Dr. John Smith, die echter reeds het jaar daarna stierf. In zijne plaats kwam in 1878 een andere, die der missie onschatbare diensten bewezen heeft door de behandeling van den kranken koning van Uganda, Mtesa. Maar ook hij bleek niet bestand tegen de invloeden van het klimaat en moest nog in hetzelfde jaar naar zijn land terugkeeren en door eenen anderen dokter vervangen worden.

Van Mpwapma (zie onder Oost-Afrika) uit is de derde missionaire arts in 1891 te Mengo de M. Z. begonnen. Doch deze heeft eerst een krachtig levensbestaan gekregen onder leiding van A. R. Cook, bij wien niet lang daarna zijn broeder J. H. Cook zich gevoegd heeft. Mengo is gekozen als hoofdkwartier der M. Z. omdat het de hoofdstad des lands is, ') waar eene inlandsche bevolking van 80.000 zielen, alsmede de kleine koning Daudi Chwa en al de groote inlandsche hoofden wonen.

In Mei 1897 werd het eerste hospitaal opgericht, bestaande uit twee rieten gebouwen, met gras gedekt, twaalf bedden bevattende. Aan het einde van dit jaar moest het hospitaal ver-

') Niet het administratieve echter, waar het gouvernement zetelt en betrekkelijk weinig inboorlingen zijn. Dit is Entebbe.

Sluiten