Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitsluitend met geloovigen van de Anglicaansche kerk wilden samenwerken. Zij arbeidt in nauw verband met de C. M. S. Bij hare oprichting nam deze vereeniging over van het oude genootschap 31 Europeesche vrouwelijke zendelingen en 17 zendingsposten. In 1883 voegde zij bij haar arbeidsveld in Indië dat van China en in 1885 dat van Japan.

Dadelijk bij hare oprichting trad de C. E. Z. M. S. met de M. Z. op. De miss. artsen, die zij in haren dienst heeft, zijn zoowel Europeesche als inlandsche vrouwen. Vooral de vorming en uitzending van laatstgenoemden moet worden het krachtigste middel, om de christelijke liefde en de ware kennis tot zaligheid in alle lagen der Indische vrouwelijke bevolking te brengen. Het begin is gemaakt, dat aan de uit het heidendom voor Christus gewonnen vrouw de plaats in het volk en in de familie gegeven wordt, welke haar toekomt.

De eerste missionaire arts der C. E. Z. M. S. is geweest Dr. Fanny Butler, die in 1880 door de C. M. S. uitgezonden werd naar Bhagalpur (Bengalen), waar zij in 1889 gestorven is.

Voor-Indië. Panschab. In 1881 verrees te Amritsar het St. Catherine's Women's Hospital, voor vrouwen bestemd, dat thans jaarlijks omstreeks 300 patiënten opneemt. Met het hospitaal verbonden zijn vier poliklinieken in den omtrek van Amritsar. Vooral bij bevallingen doen de miss. artsen goede diensten; in 1899 werden meer dan 1200 vrouwen in hare woningen verlost en in 1906 2112. De Hindoes kunnen maar niet begrijpen, dat de artsen zelve den patiënten verbanden aanleggen; zij zouden dat niet doen. Doch dat brengt de inboorlingen tot de vraag, wat de Christelijke vrouwen mag bewegen, dat te doen, en dit geeft weer aanleiding tot bespreking van de drijfveer tot den arbeid der vrouwelijke missionaire artsen.

Dera Ghazi Khan is een post van de C. M. S. en de C. E. Z. M. S. Wij spraken van haar met een enkel woord hierboven bij den arbeid der C. M. S. Hier is onder leiding van Miss E. Dodson een hospitaal en eene polikliniek voor vrouwen.

Sluiten