Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meisje, dat leelijk verbrand was. Miss Price, de verpleegster, verbond haar, maar toen zij den volgenden dag naar delijderes kwam zien, vond zij al de verbanden losgemaakt en het arme kind bijna stervende. Zij verzorgde haar, gaf haar ook te eten. Doch des anderen daags ontmoette zij dezelfde verwaarloozing. De polikliniek en het hospitaal zijn genoemd naar de overledene Miss S. J. Ballard, die het geld voor dezen bouw samenbracht, „Ballard Memorial". In Nov. 1904 openden Miss Price en Miss Hill eene andere polikliniek te Karatek, een dorp 16 mijlen van haar verwijderd. De voornaamste mannen der plaats verwelkomden haar en gaven haar voor haren arbeid een huis voor niet. Eens in de week komt Miss Hill of Miss Price per spoor daarheen, vergezeld van den Hospitaal-assistent van Jaunpur, Miss Vincent en twee Bijbelvrouwen. Gewoonlijk hebben zij 40—50 patiënten. Niet ver van Lucknow ligt Nigohan, waar een polikliniek is met eene Indische dokters.

De Z. B. M. M. S. heeft 9 missionaire artsen verdeeld over 4 zendingsposten, waar hospitalen en poliklinieken zijn, voorts eene inlandsche miss. arts op een zendingspost met hospitaal en polikliniek. De overige posten zijn bezet door verpleegsters.

§ XXXIII.

London Missionary Society.

(De Londensche Zendingsvereeniging).

In September 1794 verscheen van de hand van Dr. Bogue, predikant van Gosport, in het „Evangelical Magazine", een blad, dat een jaar te voren opgericht was, eene oproeping, om mee te arbeiden aan de missie onder de heidenen. Dit stuk van Dr. Bogue leidde tot samenkomsten van vertegenwoordigers van

Sluiten