Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koortsaanval hem wegrukte uit dezen arbeid. Thans bestuurt Dr. Smith het oude Mackenzie-hospitaal en Mevr. King dat der vrouwen. Sinds den Boxer-opstand is het getal patiënten in beide hospitalen en hunne poliklinieken veel verminderd, omdat dc gedaante der stad is veranderd, daar verscheidene deelen vroeger bewoond door Chineezen, nu bij de wijken der vreemdelingen zijn getrokken. Opmerkelijk, dat gedurende den opstand der Boxers in 1900 de zendingsgebouwen van Tientsin gespaard bleven.

Minder gelukkig was de missie in dat jaar geweest te Peking, waar het hospitaal verwoest werd. Thans heeft de stad weer drie hospitalen en 5 poliklinieken. Daar zijn twee poliklinieken voor vrouwen in de Chineesche kwartieren van het westelijk deel der stad, die staan onder leiding van Miss Dr. Lillie Saville. Hierbij hoort een klein vrouwenhospitaal. Een nieuw hospitaal voor vrouwen is in het oostelijk deel van Peking verrezen, na negen jaren wachtens. Eindelijk is er een hospitaal voor mannen, hetwelk bestuurd wordt door Dr. Cochrane en Dr. E. J. Peill, welke tegelijk Hoogleeraren zijn aan de Union Medical College te Peking. Ook in de derde stad van Tschili Hsia Chang heeft de L. M. S. eene M. Z. In de bange dagen van den opstand der Boxers zijn de gebouwen van het hospitaal en de polikliniek gespaard gebleven, doch de medische arbeid kon er niet in worden voortgezet, omdat zij door de stadsoverheid in beslag genomen werden, om als kazerne der Chineesche soldaten te dienen. Thans zijn zij weer aan hunne bestemming teruggegeven en arbeidt er Dr. E. J. Stuckey. Hsia Chang is het hoofdkwartier van Chi Chou, een landelijk district.

In de laatste dertig jaren heeft de L. M. S. voor hare M. Z. in de provincie Hupeh J) een gewichtig steunpunt gevonden in Hankow en het aan den anderen oever van de rivier de Yangtsê gelegen Wuchang. Hankow, eene stad van 800.000 zielen in het hart van China, bezit twee hospitalen, een voor mannen onder de missionaire artsen T. Gillison en P. L. Mc.All en een

*) Hupeh is een* provincie van 71.410 vierk. mijlen groot met een bevolking van 35.280.68 zielen.

Sluiten