Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrienden in het vaderland gaven in Dec. 1901 den stoot tot de oprichting van een Medical Mission Auxiliary (een hulpgenootschap der M. Z.), dat erkend werd door de Hoofdbesturen der beide bovengenoemde vereenigingen. Een jaar later begon het actief op te treden met het drievoudig doel:

le in het leven te roepen en te organiseeren de belangstelling in de M. Z. van de E. B. M. S. en de B. Z. M.

2e den steun, dien de M. Z. der beide genootschappen behoeven, de salarissen der miss. artsen mee ingesloten, te vermeerderen.

3e artsen op te wekken miss. artsen te worden en voor hunne uitzending te zorgen.

Dit hulpgenootschap drijft zelf geen zending, maar dient slechts om de M. Z. der beide genootschappen te bevorderen, en hunne fondsen te stijven. Het slaagde, om in den tijd van drie jaren de inkomsten van de E. B. M. S. en van de B. Z. M. van £ 432 te brengen op £ 5031.

Voor-Indië. Te Palwal (in de nabijheid van Delhi) en zijne omgeving vinden wij een ongeveer dertig jaren oud centrum der M. Z. Thans is er een Zenana-hospitaal van 24 bedden onder Miss E. Young en een nieuw mannen-hospitaal, bestaande uit twee vertrekken, een met 14 en een met 6 bedden, alsmede eene helder verlichte en vrij groote operatiekamer onder Dr. F. Vincent Thomas. Dit hospitaal draagt den naam van „Florence Toole Memorial Hospital" ter herinnering aan de dochter van Mr. Toole van Oldham, den gever des hospitaals, en heeft ƒ8400 gekost.

Mijlen ver komen de zieken, om hier herstelling te zoeken. Dr. Moorshead, die onlangs deze streek bezocht en een morgen in de polikliniek van Dr. Vincent Thomas doorbracht, schrijft er van: „Het begon met eene godsdienstoefening, bijgewoond door al de patiënten in de veranda. De patiënten luisterden blijkbaar aandachtig naar den dokter, die 15 minuten sprak van Jezus. Daar was tegenwoordig een arme Brahmaan, die 15 mijlen ver was gekomen, naast hem stond een arme man van lagere kaste en daarnaast een banya (Hindoesche koopman). Onderscheid

Sluiten