Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een lange rij van missionarissen, is Alexander Duff geweest, die haar ontviel in 1843, in welk jaar de disruptie of scheuring in de kerk plaats had, waarvan het gevolg was het ontstaan der „Vrije Schotsche kerk" naast de „Staatskerk". Duff en zijne medearbeiders gingen alle 14 over tot de Vrije kerk, benevens drie vrouwelijke arbeidsters in de zending (Miss Saville bleef bij de Staatskerk), zoodat de zendingsarbeid der Staatskerk opnieuw georganiseerd moest worden. Dit geschiedde trapsgewijze. Daar zij hare gebouwen niet had willen overgeven aan de Vrije kerk, die ze had willen overnemen, begon zij haren nieuwen arbeid weer naast degenen, die zich van haar afgescheiden hadden, in Madras, Bombay en Calcutta in den geest van Duff. >) Daartoe werden nieuwe zendelingen uitgezonden, straks door anderen gevolgd. Thans arbeidt de Schotsche Staatskerk niet ongezegend op vier zendingsterreinen. Door hare algemeene vergadering wordt jaarlijks het zendingscomittee benoemd, dat in naam der kerk en onder hare verantwoording de missie bestuurt. Zijn arbeid wordt gesteund door een „Women's Society".

Met de prediking des Woords heeft de Schotsche Staatskerk op het zendingsveld den hulpdienst der M. Z. reeds zeer vroeg verbonden en wel reeds in 1860. Op 13 verschillende plaatsen, gelegen in Indië, China, Afrika en Turkije, heeft zij hare Medische zendingsposten onder allerlei volken en rassen.

Naar Indië heeft deze kerk het eerst hare miss. artsen gezonden. Daar is Panschab het gewichtigste arbeidsveld In de laatste 12, 13 jaren vooral zijn vele nieuwe en groote posten aangelegd, waarvan een invloed ten goede op de bevolking uitgaat.

De oudste post der M. Z. is Sialkot, waar twee vrouwelijke miss. artsen zich bevinden en een hospitaal, door de „Women's Society" gesteund. Dan volgt Chamba in het noordwesten van Panschab onder de stammen van het Himmelajah-gebergte, in

*) De inkomsten waren gedaald van plm. f79.000 tot f31.000.

Sluiten