Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ LUI.

Jaffa Medical Mission.

(De M. Z. van Jaffa).

In 1878 stichtte Miss Mangan, eene diakones der „Mildmay Institutions", te Londen de Jaffa Medical Mission, die te Jaffa (het bekende Joppe des Bijbels) in Palestina een hospitaal heeft en twee poliklinieken en eene polikliniek te Lydda. Na den dood van Miss Mangan in 1885 is deze arbeid gekomen aan eene vereeniging, wier bestuur te Londen zetelt. Een miss. arts, J. J. Melville Keith, heeft sinds 1898 het toezicht over deze geheele M. Z.

Van de zijde der Turksche overheid ervaart deze missie veel vijandschap, doch van de zijde der Mohammedanen veel waardeering.

De kosten dezer zending worden bestreden gedeeltelijk uit de gelden, die de patiënten betalen, gedeeltelijk uit vrijwillige bijdragen, in Engeland verkregen, en ook gedeeltelijk uit de gaven van de arbeiders.

§ LIV.

Ludhiana Miss. Greenfield's Mission.

(De zending van Miss. Greenfïeld te Ludhiana).

Deze zending is opgericht te Ludhiana in Panschab in 1867 door Miss Jerrom in verband met de „Society for promoting female Education in the East", die nu opgeheven is. Met haar vereenigden zich in 1869 Miss Andrews, in 1875 Miss Greenfïeld en in 1889 Miss K. S. Greenfïeld. Bestond het werk eerst

Sluiten