Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ LVII.

Nanning, Kwangsi Mission China. Independent Mission.

(Onafhankelijke Zending.)

In de provincie Kwangsi in China heeft de Independent Mission te Nanning een miss. arts.

Medische Zending der Britsche Koloniën.

§ LVIII.

The Foreign Missionary Society of the Presbyterian Church of Canada.

De zendingvereeniging der Presbyteriaansche kerk van Canada.

In Voor-Indië zijn de Canadeesche Presbyterianen het eerst in 1885 opgetreden met M. Z. Thans vindt men haar te Indore (Indur), Dhar, Neemuch en Ujain in Centraal-Indië. Op al deze plaatsen zijn hospitalen. Vooral om de vrouwelijke bevolking bekommert zich deze missie, daarom zijn van 8 miss. artsen 4 vrouwelijke. In het groote hospitaal voor vrouwen te Indore hebben de vrouwelijke miss. artsen zich verplicht gezien tegemoet te komen aan den eisch van verschillende kasten, om afzonderlijk behandeld te worden. In 4 localiteiten worden de vrouwen behandeld. Of zulk een handelwijze goed is, mag ernstig betwijfeld worden. Ook onder de Bhils te Amkhut hebben deze Presbyterianen M. Z. In China is hunne M. Z. in de provincie Honan te zoeken. Tschüwang en Tschangte zijn de posten.

Op het eiland Formosa (Japan) is de M. Z. der Canadeezen van meer beteekenis, dan die, welke zij hebben in China; en nog steeds wordt zij uitgebreid, omdat zij bijzonder gezegend wordt. Lang heeft het geduurd, eer Dr. Mackay gehoor kreeg

Sluiten