Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gouvernementshospitaal, dat grooter is dan dat der zending. Maar het is aan de andere zijde der stad, anderhalve mijl ver. En twee algemeene hospitalen voor een stad van meer dan 106.000 menschen is niet te veel. Vele Hindoes gelooven nog, dat hun eigen methode van medische behandeling beter is dan die der Europeanen; maar zij geven allen toe de meerderheid der westersche chirurgie en een steeds aangroeiend aantal laat zich liever behandelen door de westersche doktoren dan door de inlandsche.

Behalve het algemeene hospitaal is er te Madura nog een Vrouwen-hospitaal onder leiding van een teere, kleine vrouw, Miss Harriet E. Parker, wier arbeid als die van hare vrijwillige medearbeidster Mlle Cronier aller bewondering opwekt. Behalve haren hospitaalarbeid heeft zij nog een polikliniek van 100 patiënten per dag en een uitgebreide praktijk in de stad en daar buiten en dat in een klimaat, waarbij men wel dubbel verslijt. Zij doet ook reizen in den omtrek.

Jaren geleden had de nu overleden Dr. Chester een uitgebreiden medischen arbeid te Dindigul voor het gouvernement. Tegelijk leidde hij medische assistenten op en bestuurde hij filiaal-poliklinieken. Hij kwam er rond voor uit, dat hem de liefde van Christus drong tot dezen arbeid. Dit werk is nu door het gouvernement opgenomen. Een nieuw gouvernements-hospitaal is opgericht, dat den naam draagt van „Chester Memorial hospital."

Schoon is ook de arbeid der M. Z. van den Board in Marathiland, waar hij vertegenwoordigd wordt door de „American Marathi Mission." In de stad Bombay arbeidt Dr. Gurubai Karmarker, die in 1905 6844 patiënten in haar polikliniek ontving Van meer beteekenis is de M. Z. te Ahmednagar, waar een mannelijk missionaire arts arbeidt, Lester H. Beals, benevens twee vrouwelijke doktoren mevr. Rose Fairbank Beals, de echtgenoote van den eerstgenoemde en Miss Ruth Peabody Hume, de dochter en kleindochter van zendelingen. In het jaar 1906 is voor de eerste maal de volkomen scheiding gekomen

Sluiten