Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannen (de opleidingsschool voor aanstaande dokters), dat 36 studenten heeft, heeft Dr. Anderson tot zijn direkteur. Voorts vindt men hier het David-Gregg hospitaal voor vrouwen, onder direktie van Miss. Mary H. Fulton, die ook aan het hoofd staat van de pierson-polikliniek en van het „Hackett Medical Coljege" voor vrouwen, waaraan 21 jonge Chineesche vrouwen een cursus van 4 jaren doorloopen, ter verkrijging van den graad van dokter. In het hospitaal heeft zij de hulp van Dr. Isabella Mack en Miss. Marg. Stratie en aan het College die van Dr. Mary Niles, welke tegelijk heeft de directie van de HaFong-Tsun-polikliniek voor vrouwen. In het belang van China's dochteren is bovendien opgericht de Mary H. Perkens Maternity (kraam-inrichting), door Mevr. Julia Turner, eene rijke dame van Philadelphia, geheel betaald. Evenzeer bestaat hier in verband met het vrouwen-hospitaal eene Vormschool voor verpleegsters, voor welke stichting de daareven genoemde Amerikaansche dame ook het geld gegeven heeft.

Ten behoeve van de zieke kinderen zijn er ook ziekenzalen van dezelfde vriendin der zending opgericht. Sinds 1898 hebben de Presbyterianen zich het lot aangetrokken van de krankzinnigen, dat wil zeggen van die ongelukkigen, wier ziekte hen niet alleen bant uit de gemeenschap hunner landgenooten, maar ook prijs geeft aan de ruwste behandeling. Het is het John g. Kerr Refuge, alzoo genoemd naar zijn stichter, dat Dr. C. C. Selden, een Christen-dokter van Canton, niet aan de missie verbonden, trouw verzorgt. Op het oogenblik zijn hier 141 patiënten onder behandeling, van welke verscheidene behooren tot aanzienlijke familiën in Canton. Deze instelling van weldadigheid is in geheel China de eenige van dien aard.

Buiten Canton arbeiden de Presbyterianen en de M. Z. ook te Lien-chou, honderden mijlen zuidwestelijk van Canton. Het hospitaal overwint het vooroordeel van menigeen tegen de prediking des Woords en verzacht veler lijden. In het hospitaal voor mannen, dat 60 bedden heeft, benevens eenige kamertjes, is een miss. arts, die nu en dan de buitenposten bezoekt en de woningen

Sluiten