Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

durende uitbreiding van het Evangelie. De Vorst des lands, ofschoon van harte Buddhist, werkt de zending niet tegen, en bevordert de M. Z., doch alleen om zijn volk te doen deelen in de zegeningen der Westersche beschaving. Onlangs verbood hij het dobbelspel en schafte alle loterijpachten (behalve die van Bangkok) en de slavernij af.

In Siam hebben de Presbyterianen vijf zendingposten, ieder met een miss. arts, Bangkok, Petchaburee, Ratburee, Nakawn Sri Tamarat en Pitsanuloke. Vier hospitalen en 5 poliklinieken worden hier gevonden. Voor het nieuwe hospitaal van Nakawn hebben de koning, de kroonprins en verscheidene andere vrienden van het werk in Siam bijgedragen en het overige is er door Amerikaansche vrienden bijgedaan, zoodat er een degelijk hospitaal is verrezen. De overige hospitalen zijn klein. Het aantal inentingen is groot.

In Laos zijn 4 zendingposten Lakawn, Nati, Chiengmai en Chiengrai, van welke de beide eerste, ieder één, en de beide laatste, ieder twee miss. artsen hebben. Ook hier zijn de inentingen vele. Het ideaal van een medische zending is de rechterarm van de bediening des Woords te zijn en dat zien wij hier kennelijk sinds 1905. Te Chiengmai wordt de arbeid in hospitaal en polikliniek zoo groot, dat een tweede dokter zeer gewenscht is. Het C. T. van Santvoord hospitaal te Lakawn doet niet alleen veel om pijn en smart weg te nemen, maar is ook een macht, om den weg te banen voor Christus. Siam's koning gaf voor den bouw van dit zendingshospitaal f2400. In het geheel zijn in Laos 4 hospitalen en 7 poliklinieken. In 1906 hadden deze 35.000 patiënten. Van het medische werk in Laos mag gezegd worden, dat de inkomsten van het zendingsterrein ieder jaar voldoende zijn, niet alleen om alle loopende uitgaven, medicijnen en instrumenten te betalen, maar ook om de gebouwen voor de M. Z. te onderhouden en uit te breiden. Dit geheele vruchtbare medische zendingswerk kost de kerk niet meer dan de salarissen en reiskosten der doktoren.

Het zendingsveld, dat wij nu betreden, Syrië, is in 1823 ont-

Sluiten