Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sonen bezocht dan in eenig jaar te voren. Het is een genot te zien, dat het werk toeneemt en te voelen, dat wij de donkerste schuilhoeken bereiken met het Evangelie. Dagelijks komen de vrouwen van 5, 10 en zelfs 150 mijlen afstands. Wij verblijden ons, dat zij het Evangelie hooren! Op de keerzijde van iedere toegangskaart staat het heilsplan in weinig woorden beschreven en eenige schriftuurplaatsen." *)

Van grootere beteekenis dan de M. Z. in Indië is die van China, waar de zending van de D. R. C. in 1842 en hareM.Z., in vereeniging met de Eng. Presbyt. van 1883 tot 1894, begonnen is in de provincie Fukien te Amoy. Van jaar tot jaar werd deze arbeid grooter. Een hospitaal werd ook met behulp van Hollandsche vrienden door de D. R. C. in 1891 geopend te Sio-khe en genoemd „Neerbosch-hospitaal". Het kwam onder Dr. John A. Otte, oorspronkelijk een Nederlander, die nog jong met de zijnen naar N.-Amerika was verhuisd en in 1889 te Sio-khe als miss. arts zich gevestigd had. Nadat Dr. Otte in 1894 naar Amoy was gegaan, bleef zijn arbeid te Sio-khe meestal rusten, totdat het voortgezet werd in 1900 door Dr. C. Orro Stumpf, die, tijdens zijn verblijf in Amerika, gelden verzamelt voor de verbouwing van het Neerbosch-hospitaal en zijne meubileering. Ook deed deze miss. arts reizen in den omtrek, om met de geneesmiddelen het Evangelie den Chineezen, die hij ontmoette, te brengen. 2) Dr. Otte heeft te Amoy met behulp van vrienden uit Nederland en van zijne kerk in Amerika gebouwd en gemeubeld het „Hope-Hospitaal" (1897) op het eiland Kolongsu met zijn filiaal het vrouwen-hospitaal (1898). Deze gebouwen zijn onlangs vergroot en vernieuwd. Het vrouwen-hospitaal heeft den naam gekregen van „Wilhelmina-hospitaal" ter eere van de koningin van Nederland en ter herinnering aan hare

') 's Morgens worden de patiënten voor niet behandeld. Alleen betalen zij een halven cent voor hun contröle-bewijs. Die 's middags komen, betalen 8 annas (16 cents).

*) Te Sio-Khe is in 1887—1888 en in 1899—1904 eene M. Z. voor vrouwen geweest. Sinds 1906 is zij hervat door Dr. Elisabeth Blauvelt, die nog slechts eene polikliniek heeft. Aan den bouw van een hospitaal is reeds begonnen.

Sluiten