Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belangstelling in de M. Z. aldaar. Laatstgenoemde arbeid wordt gesteund door „de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van hospitalen in China ten dienste der M. Z." van wie ook eene verpleegster, Zr. Kranenburg, is uitgezonden. In een zijner laatste brieven (10 Jan. 1907) schrijft Dr. Otte dat het vrouwen-hospitaal over 1906 een overschot heeft van 600 Mex.-dollars. ') „Gedurende het afgeloopen jaar," gaat de miss. arts voort, „werd de uitbreiding van het hospitaal voltooid, waarvoor is uitgegeven, aan bijbouw en uitbreiding, 7238.67 Mex. dollars; hierin is begrepen de aankoop van het nieuwe stuk land achter het hospitaal en ook de petroleummotor voor de waschinrichting en de eigen waterleiding." In 1906 zijn 2006 vrouwen in de polikliniek en 456 in het Wilhelmina-hospitaal verpleegd. In het Hope-hospitaal zijn in 1905 10.363 patiënten behandeld. Bij deze M. Z. hoort eene opleidingsschool voor assistent-artsen, zoowel mannen als vrouwen. De cursus duurt 4 jaren. Eerst na een proeftijd worden ze als volle studenten aangenomen. De vrouwen zijn bij voorkeur gehuwde vrouwen en worden niet zonder toestemming van hare echtgenooten aangenomen.

Het derde zendingsterrein is Arabië, waar in 1889 de missie is begonnen en in 1891 de M. Z. hare intrede deed. Zoo ergens, dan moet hier het Medische werk voor het Evangelie de deur openen bij de Mohammedaansche Arabieren. Wel is waar had de D. R. C. in het begin geen arts op dit terrein; maar toch deden de eerste zendelingen veel eenvoudig medisch werk. Met de komst van Dr. en Mevr. Worrall, beiden arts, in 1894 is de eigenlijke M. Z. begonnen en eene polikliniek geopend teBusrah(het oude Balsora) in het noordoosten des lands, tusschen de Perzische golf en de samenvloeiing van Eufraat en Tiger. De missionaire arts had te voren den gouden sleutel, waarmeê hij Arabië kon ontsluiten, het Turksche diploma, zonder hetwelk niemand in het gebied van den Sultan als arts mag optreden, zich verworven. Later kwam bij de polikliniek een hospitaal in

*) Een Mex. dollar is f 1.20 ongeveer, nu eens meer dan weer minder.

Sluiten