Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bl. 91. De vrouwelijke professoren aan de school te Ludhiana ontvangen £ 100 p. j., als zij zich 3 jaar verbinden, en £ 120, als zij minstens 5 jaren blijven. Op het oogenblik zijn er twee professoren noodig.

bl. 122. Te Hok-chiang (Fuhkien) is op 28 Jan. 1908 geopend het nieuwe hospitaal voor mannen.

bl. 123. Dr. Horder heeft, om redenen van gezondheid, zijn ontslag moeten nemen uit zijn arbeid. Vijf en twintig jaren arbeidde hij in China, het laatst te Pakhoi.

bl. 160. Bagdad is door het vertrek van Dr. A. H. Griffith eenigen tijd gesloten geweest, doch nu weer geopend onder de miss. artsen F. Johnson en P. A. H. Radcliffe.

bl. 184. Onitscha is weer geopend als terrein voor de M. Z. onder leiding van een miss. arts. Op 3 of 5 mijlen afstands achter genoemde plaats te Iyi Enu is nu Dr. A. E. Druit werkzaam, die een hospitaal en 25 bedden heeft.

bl. 195. De South American Miss. Soc. heeft, na lang zoeken een miss. arts, Dr. G. A. Baynes, gevonden voor de M. Z. onder de Mapuche Indianen in Zuid Chili.

bl. 283 achter § LVII Bakleen-missie. In 1882 voelde miss. Wordworth-Smith, nicht van den bekenden dichter Wordworth, zich op haar 64e jaar in haar hart gedrongen, huis en vrienden te verlaten en naar Syrië te gaan, om daar het werk te doen, dat God haar zou geven. Zij maakte van Beirut een uitstapje naar Palestina en zocht werk te Jeruzalem. Daar was zij echter niet noodig. Toen keerde zij naar Beirut terug. Eenigen tijd na hare terugkomst maakte God haar duidelijk, dat zij had te werken onder de Druzen. Zij ging naar Baakleen, het grootste

Sluiten