Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pEROEPE N IN DE INDUSTRIE. ■)

Engeland en Wales Vereenigde Staten Frankrijk Relgip

Aantal arbeid.van Aantal arbeid .'van Aantal „X.V!h ! « . . v"n 100

'rbeiJSterS btZ"'L arbeidS,trS "'Z «leidsters beid, ge,*," .rhei3*irs

——i——— —1 zl'n vr- zijn vr.

38.812 95,83 304.303 98,08 '

82.667 48,89 63.809 34,42 j i

1 146.043 97,33 / ( 44 324 66 06

257.408 98,80 60.087 99,35 L„£ 1

l 5.800 88,78 / 161 88,50 1

9.007 78,50 8.675 57,28 l 3 04i S9 9n

16.392 45,74 6.694 23,71 \ l052

6.174 88,76 2.543 83,48 / _ _

43.671 22,93 33.677 15,77 — _ 3 154 11 7*

11.227 54,58 2.423 66,09 - - _ ^

6.945 87,57 4.435 84,38 \

29.111 63,29 j 20.810 70,41 i j

19.634 62,47 _ _ f K01jl

I I 438.393 52,18 95.944 62,80

540.832 59,82 202.848 49,72 l |

5.167 11,75 3.246 15,52 ' || , oor 91 aa

4.112 40,22 6.456 39,95 ) 306

30.234 71,15 24.603 59,11 ' 23.370 35 76 _

2961 '3.57 3.043 35.60

4.737 5,46 12.054 10,32 ; 14 720 1958 745 7in

IS 2536 7'61 23'" \ ' 228

26022 2S4 | 2'2° >°.'2 437'5 '3'98 I =

T-,\ 27'!l91 25'08 - - "10 ",83

2.601 6,27 144 0,24 — — )

21.679 39,28 _ _ _ j 1.176 19,90

2.086 8,80 1.710 0,50 _ _ 3.174 U2Q

3.156 16,54 3.349 16,53 7.209 31,95 _ _

6.466 15,10 899 1,62 _

4.690 50,52 477 10,41 _ _ _

5.220 68,19 — _ _

5.945 80,56 1.166 11,53

4-086 56,13 1.938 56,95 ' —

10.921 15,18 1.748 6,81 — _ 1 040 8 73

40.843 5,64 15.908 20,74 I - _ | 8.769 86;59

>"• Sutistik des Deutschen Reiches. Neue Folge. Deel 102. Berlin 1897, blz. 13 en vlgg. - Voor

Sluiten