Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn — loonen van 25 cents per dag komen zeer vaak voor —, haar weerstandsvermogen veel minder is en haar krachten vaak in weinig jaren verbruikt zijn '), kan men zich ongeveer een voorstelling maken van den toestand waarin zij zich bevinden.

Als noodzakelijk gevolg van de lage loonen is het overwerken, de onvoldoende voeding en de woningellende overal gelijk. Er zijn naieve zielen die in den thuisarbeid der vrouw een middel zien ter instandhouding van het door den fabrieksarbeid bedreigde gezinsleven. Zij zien in de thuisarbeidster iets dergelijks als de handwerk verrichtende vrouw uit burgerlijke kringen, die slechts vrije uren tracht te vullen, maar voor 't overige steeds ter beschikking van haar kinderen, haar huishouding staat. Zij willen niet inzien dat thuisarbeid tot koortsig werken doemt, den mensch in concurrentie brengt met de machine, tot hij in razende haast met deze een wedloop aangaat en er onder bezwijkt. Zelfs naast het stervend kind moet de New Yorksche arbeidster haar dagelijksche taak vervullen; vaak heeft zij geen tijd om haar dooden te begraven! De levenden echter, die nog niet kunnen meewerken, stuurt zij de straat op, of in het beste geval naar oppasseressen, om in haar arbeid niet gestoord te worden. 2) Haar Berlijnsche lijdensgezellin gaat tot over het middel om haar kleinen in kisten te zetten of aan stoelen vast te binden, daar zij geen tijd heeft om op te springen ten einde de vallende kinderen te helpen of op de rondloopende te letten •*). De huisindustrie behoudt de vrouw niet voor , het gezin, want zij moet man, kinderen en huishouden evenzoo verwaarloozen alsof zij naar de fabriek ging 4). De huisindustrie vernielt veeleer het laatste overblijfsel van het gezinsleven, dat de fabriek nog in stand houdt, daar zij haar slavin in het geheel geen rust laat, daar zij de armzalige woonruimte van den proletariër ook nog tot werkplaats omvormt. Het gansche gezin en de geheele arbeid der berlijnsche thuisarbeidster dringt zich samen in een ruimte, waar indien mogelijk ook nog gekookt wordt; het kamertje daarnaast moet aan slapers verhuurd worden en wordt vaak ook nog met de kinderen gedeeld. 5) Evenals zij geen ruimte hebben, waar zij op den dag alleen kunnen zijn, evenzoo hebben zij 's nachts nauwelijks een bed voor zich alleen; twee derden van alle berlijnsche thuisarbeidsters moeten hun bed deelen

1) Zie Helen Campbell, t. a. p., blz. 129 en vlgg.

2) Zie Anna S. Daniël, t. a. p., blz. 625.

3) Zie Gertrud Dyhrenfurth, t. a. p., blz. 68.

4) Zie J. Feig, t. a. p., blz. 70 en vlgg.

5) Zie Gertrud Dyhrenfurth, t. a. p., blz. 45.

Sluiten