Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aantal V«n..de '9°

ORGANISATIE "Tden'"6 ^beroep

in i900 z'i" georgani seerd.

boekbinders 3046 22,50

boekdrukkerij-hulparbeiders 698 12,15

fabrieksarbeiders 2889 4,97

glasarbeiders 33 1,02

handelsbedienden 80 i

magazijnbedienden 9 ) ®

handschoenmakers 105 6,65

houtarbeiders 726 6,62

hoedenmakers 121 2,81

banketbakkers 15 0,76

masseurs 46

metaalarbeiders 2693 11,37

porceleinarbeiders 357 4,40

zadelmakers 31 2,04

kleermakers ! 758 1,19

schoenmakers 1916 20,31

tabaksarbeiders 3922 )

sigarensorteerders 80 j ^

behangers i 37 10,57

textielarbeiders 5254 1,16

vergulders ;] 28 4,45

22.844 2,76

verklaard politiek karakter hebben, en enkele vakvereenigingen van vrouwen, die slechts een kommerlijk bestaan lijden. Eenigszins meer van beteekenis is het deelnemen van vrouwen aan de in 1868 gestichte Hirsch-Dunckersche ,,Gewerkvereinen", die volgens de statuten sociaaldemocratische arbeiders uitsluiten en, van burgerlijk-liberale zijde in het leven geroepen, ten deele ook geleid, tot 1895 tegenover de organisatie der vrouwen een afwijzend standpunt innamen. Op den „Verbandstag" (congres) van dat jaar evenwel werd een resolutie ten gunste der vrouwen aangenomen, en volgens het verslag van 1901 zijn dientengevolge 3392 vrouwen voor de organisaties gewonnen; 1165 van haar zijn textielarbeidsters. Als derde variatie der vakbeweging is de christelijke te beschouwen, die zich weer in een protestantsche en een katholieke verdeelt. De protestantsche ontwikkelde zich sinds

Sluiten