Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouwenarbeid 304. — De toestand der naaldarbeidsters 306. — Het „zweetstelsel" 314. — De gevolgen der huisindustrie voor gezondheid en zedelijkheid 316. — De bestaansvoorwaarden der huisindustrie 319.

De handel: De loonen der winkeljuffrouwen 322. — De winkeltijd 327. — De afbeuling der leerlingen 328. — De oude dag der winkeljuffrouwen 329. — De gevolgen van den vrouwenarbeid in den handel voor gezondheid en zedelijkheid 330. — De ontwikkeling tot grootbedrijf 331.

De landbouw: De indeeling der landelijke arbeidsters 332. — De landbouwdienstboden 334. — De „Instleute„Scharwerker , „Deputanten" en „Heuerlinge" 335. — De daglooners 336. De trekkende arbeiders 338. — De arbeidsvoorwaarden der landbouwarbeidsters 341. — De landelijke arbeiderswoningen 344. — De zedelijkheid op het platteland 347.

De huiselijke en de persoonlijke dienst: Dienstbodenloonen 349. — Het plaatsingsbureauwezen 355. — De woningen der dienstmeisjes 356. — De kost 358. — Het onafgebroken bereid-zijn tot arbeid 360. — De vrije tijd der dienstmeisjes 362. —

Haar herkomst 366. — De zedelijke gevaren van den huiselijken dienst 368. — Het lot der minnen 370. — Omvorming van het huishouden door gebrek aan dienstboden 372. — De wasscherijen in klein- en grootbedrijf 373. — De ontwikkeling van het koffiehuisleven 375. — De leertijd in het kellnerinnenberoep 375. — De arbeidstijd der kellnerinnen 377. — De loonen in het koffiehuisbedrijf 380. — De fooien en hun invloed 380. — Kost en inwoning 383. — De gevolgen van het kellnerinnenberoep voor gezondheid en zedelijkheid 384.

HOOFDSTUK VII.

De arbeidstersbeweging 386

De arbeidstersbeweging een bestanddeel der arbeidersbeweging 386. — De enkel-vrouwenvakvereenigingen 387. — De scheiding der duitsche arbeidstersbeweging van de burgerlijke vrouwenbeweging 388. — De vakorganisatie der arbeidsters: in Duitschland 389, — in Oostenrijk 392, — in Engeland 393, — in Frankrijk 394, — in de Vereenigde Staten 395. — De moeilijkheid van het organiseeren der vrouwen en de oorzaken 397. — De middelen om de ongeschiktheid der vrouwen tot organisatie te overwinnen

Sluiten