Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. 34- 4 September 1392. De stad Keulen aan den hertog als boven.

N®. 35. 18 September 1392. De stad Keulen aan den hertog inhoudende een klacht omtrent het onrechtmatig gevangennemen van een Keulsch burger, Hilger Busschoff genaamd.

N®. 36. 19 September 1392. De hertog aan de stad Keulen verklarende dat de bedoelde Keulschc burger wegens een door hem beganen misdaad rechtmatig was gevangengenomen.

N°. 37. 4 Maart 1393. De hertog en hertogin van Gulik aan den bezitter van het huis Reyde, die in gevangenschap is, om hem te herinneren dat het huis Reyde een open slot en huis van den hertog is.

N®. 38. 4 Maart 1393. Dezelfden aan Henselijn, burggraaf van het huis Reyde, van denzelfden inhoud.

N°. 39. 5 Augustus 1392. De stad Aken aan den hertog en de hertogin van Gulik, waarin kennis wordt gegeven, dat Emont van Endelstorp een samenkomst te Duren beraamd heeft tusschen hun zoon Reinolt van Gulik, Johan van Gelre, bastaard, en de stad Aken en om vrijgeleide wordt verzocht voor de deelnemers.

N®. 40. 6 Augustus 1392. De hertog en hertogin aan de stad Aken, om het verzochte vrijgeleide toe te staan.

N®. 41 139 .. Arnt, heer tot Wachtendonk,

aan den hertog van Gulik, over een geschil tusschen zijn broeder Gerart van der Dicke en den hertog.

N°. 42. 2/8 Januari 139 .. De hertog en hertogin aan Arnt, heer tot Wachtendonk, als antwoord op het vorig schrijven over hetzelfde onderwerp.

N®. 43. 17 November 1393. Rulman von dem Turn verzoekt de hulp van Willem van Gulik, hertog van Berg, graaf van Ravensberg enz. tot het verkrijgen van

Sluiten