Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ordelijk alles door elkaar, dat hij m. i. een of ander goed, vroom man geweest is, die eenige spreuken van de leerlingen der apostelen gekend en op het papier gesteld heeft; of misschien heeft een ander het uit zijne prediking opgeschreven. — Daarom wil ik hem in mijnen bijbel onder het getal der »rechte Hauptbiicher» niet hebben, maar verhinder daarmee niemand om hem te achten en te verheffen, zooals hij verkiest,

want er zijn voor het overige goede spreuken in «

Ook mogen wij herinneren aan deze bekende woorden van Luther (1524): «Darumb ist Sant Jakobs Epistel ein recht strohern Epistel gegen sie« ') (bedoeld worden het 4de evang., de brieven aan de Rom., de Gal. en 1 Petrus), denn sie doch kein evangelisch Art an ihr hat.« (Siimtliche Werke LXI1I, S. 115).

Wat de verhouding van Paulus tot Jacobus aangaat, merkte hij op: »Sunt enim contraria: fides iustificat et fides non iustificat. Wer die tzusammenreimen kann, dem wil ich mein paret aufsetzen und wil mich einen narren schellten lassenn.« 2)

Verder voert Kawerau een citaat uit een tafelgesprek aan, w. i. Luther o. a. als zijn oordeel te kennen geeft, dat de brief geschreven is door een Jood, »der wohl hat horen von Christo lauten, aber nicht zusammen-

]) Zahn, Einl. S. 83* merkt op: „Luther hat nicht, wie man zu tradiren pflegt, den Jk slechtweg „eine stroherne Epistel" genaiint u. s. w!" — Meinertz, S. 221" zegt: „Durch die Woite „gegen Sie" wird der Ausdruck allerdings ein klein wenig abgeschwïlcht Allein im wesentlichen bleibt es sich gleich, ob man schlechthin sagt, der Brief sei strohern, oder nur, im Verhaltnis zu ...

3) D. M. Lutheri Colloquia, ed. Bindseil II, Lemgoviae et Detmoldiae 1864, S. 222.

Sluiten