Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan, en gij verklaart al die opmerkingen, welke men tot dusverre gemaakt heeft om de voorpaulinische vervaardiging vari den brief te bewijzen.

Maar alle voordeelen, die aan de hypothese van Spitta verbonden zijn, bewijzen nog niet hare juistheid. »Die Entscheidung kann nur durch den Nachweis geliefert werden, dasz in der That der gesamte Inhalt des Briefes sich bei einem jiidischen Verfasser begreift und speziell nirgends, auszer in jenen beiden Stellen, die den Namen Christi enthalten, eigentümlich christliche Gedanken hervortreten« (S. 749).

Zeer naar waarheid merkt Haupt op, dat uit de allergrootste overeenkomst met de Joodsche litteratuur, ja uit de afhankelijkheid daarvan, nog niet volgt, dat de brief door een Jood is geschreven.

De bezwaren van Haupt tegen Spitta's hypothese zijn :

i°. Spitta verduistert door zijne parallellen vaak den oorspronkelijken zin ; hij draagt dikwijls voorstellingen in den brief in, die er volkomen vreemd aan zijn. «Dadurch wird nun nicht deutlich gemacht, «welcher Atmosphiire der Brief entstammU, sondern es wird künstlich eine Atmosphare hervorgebracht, welche an sich dem Briefe fremd ist« (S 750). Haupt maakt dit duidelijk door enkele voorbeelden, ontleend aan het eerste caput. Men moet hem evenwel goed begrijpen. »Jeder Schriftsteller hat unzweifelhaft das Recht, sich seine Aufgabe nach seinem Gefallen zu begrenzen. Wenn also Spitta unsern Brief nur aus dem Judentum illustrieren will, so ist er an sich dazu ebenso berechtigt, wie wenn ihrerzeit Lightfoot und Schüttgen, oder neuerdings

Sluiten