Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man, die er van verzekerd is winst te zullen behalen.!)

Uit dit gemeenschappelijk bezit volgt evenwel nog geenszins, dat Jacobus de werken van Filo heeft gekend en gebruikt. Blijkbaar toch waren deze beelden gemeengoed van vele auteurs, immers zij worden ook bij andere schrijvers aangetroffen.2) En verder is het gebruik, dat onze Jacobus van die beelden maakt, zeer zelfstandig en volstrekt niet altijd gelijk aan het gebruik, dat Filo er van gemaakt had.

Maar bij deze gemeenschappelijke beelden behoeven wij niet te blijven staan; er zijn nog meerdere en grootere punten van aanraking en overeenkomst.

De in i : 13—17 door onzen auteur uitgesproken gedachte, dat God niet de oorzaak van het kwade, van de zonde is, treffen wij ook herhaaldelijk aan in de werken van Filo. Zoo lezen wij b.v. in De profugis 15: s) tv rfiiv yao avzoig, o)g t'fftjv, oi zmv xuxuav tiai Ü-qaccvQOi, ttctQix (h fioviov ayuthov. óg ctv ovv xarccrpvyi], zo<T ènziv, <)g av tiiiv afiuqttj/taiiov /itj tavznv, cèlla zov lïtov ahiaiai, xoAu £toD-tdvaiatog óe rt nurzeXog anaiog [iM/iog, zo cpanxeiv xai xaxutv ahiov thai zo d-tiov. En in Quod deterius potiori insid. 32 4) lezen wij: oi! yuQ, wg tnoi zmv ciot(imv, zov iïeov ahiov xuxdv (firjoi Mwv'aqg, u)J.u zag r^itztqag ytinag, Uift (johxti>g zcc rf.ieteQa nuyiozag iyxttQtjfiaza xai zag txovoiovg zrjg öiaroiag ttqos zo %eiqov zqonag.

') Vgl. Filo leg. alleg. II, p. 103 B en Jac. 4: 13 en 14. — Ter verklaring zij hier opgemerkt, dat Spitta de werken van Filo gebruikt in de editie van Mangey, maar dat het laatste voorbeeld is opgegeven door Siegfried, S. 311.

3) Vgl. b.v. Spitta, S. 94 u. 95.

3) Mangey I, 557.

4) Mangey I, 214.

Sluiten