Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVII.

De z.g.n. paedagogische methode der Nieuw-Hegelianen sluit in zich eene ontkenning van de grondgedachte van het Christendom, dat immers de kennis der heilswaarheid van den aanvang af uitsluitend heeft gebonden aan eigenschappen van gemoed en hart.

XVIII.

Op het standpunt van het mechanische openbaringsgeloof heeft allegorese alleen recht van bestaan.

Sluiten