Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regelen waarin bij deze wet is voorzien, zal de mijnwet

van 1810 toepasselijk wezen?"

In artikel 1 van de wet van 24 Juni 1901 vinden wij de hoofdafwijking, n.1. dat bij Koninklijke aanwijzing van eene mijn als ware volgens de wet van 21 April 1810 concessie

verleend, door den Staat de eigendom dier mijn verkregen wordt.

Volgens de M. v. T. slaat deze afwijking op de artikelen 7 en 19 1) van de mijnwet van 1S10. Maar hoe dan met de bepaling van art. 5, dat mijnen niet ontgonnen mogen worden zonder eene in den Raad van State beraadslaagde akte van concessie of van b. v. het zooeven geciteeide artikel 17, en waarvan het gevolg moet zijn, dat, nu daarvoor geen uitdrukkelijk dispensatie werd verleend, de rechten van ontevreden eigenaren van de oppervlakte, of ontdekkers, steeds onverzwakt van kracht blijven?

In het V. Y. leest men eene zeer juiste opmerking: „Derde lid. „Als ware... concessie verleend." Onder verwijzing naar het ter zake opgemerkte bij de algemeene

1) Art. 5. Les mines ne peuvent être exploitées <iu'en vertu d'un

acte de concession délibéré en ' onseil <1 Etiit.

Art. 0. Cet acte rèjjle les droits des propriétaires de la surtace sur

le produit des mines concédées.

Art. 7. 11 donne la propriété perpétuelle de la nmie, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous les autres biens, et dont ou ne pent être exproprié qne dans les cas et selon les tormes prescrites pour les autres propriétés, conformément au Code ( ïvil et au Code de Procédure Civile. Toutefois une mine ne peut être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation préalable du gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la concession.

Art. 1(.). Du moment ou une mine sera concédée, même au proprietaire de la surtace, cette propriété sera distinguée de celle de la surtace, et désormais considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nonvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudice de celles cpii auraient été ou seraient prises sur la surtace et la redevance, comme il est dit a 1'article précédent.

Si la concession est taite au propriétaire de la surtace, lachte redevance sera évaluée pour 1'exécution dudit article.

Sluiten