Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 54.

Deze wet treedt in werking op een nader door ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven op het Loo, den 2'2sten Juni 1901.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

H. GOEMAN BORGESIUS.

De Minister van Justitie,

CORT V. D. LINDEN.

De Minister van Financiën.

PIERSON.

Uitgegeven den vierden Juli 1901. De Minister van Justitie,

CORT V. D. LINDEN.

Sluiten