Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor: wordt gelezen:

Artikel 12, eerste lid: „regter- „regterlijke ambtenaren of de lijke of geneeskun- ambtenaren van het Staatsdige ambtenaren", toezigt op de volksgezondheid",

Artikel 16, „aan de geneeskun- raan de ambtenaren van het dige ambtenaren en Staatstoezigt op de volksgede commissiën uit zondheid"

den geneeskundigen raad"

Artikel 19, eerste lid: „door den „door den hoofdinspecteur" inspecteur"

Artikel 22, tweede lid: „door den „door den hoofdinspecteur", inspecteur".

Artikel 22, derde lid: „aan den „aan den hoofdinspecteur" inspecteur"

Artikel 24, „door commissiën uit „door den inspecteur", den geneeskundigen raad".

Artikel 25, eerste lid: „de in het „den hoofdinspecteur en den vorigartikelgenoem- inspecteur".

de commissiën, den inspecteur en den adjunct-inspecteur".

Artikel 26, eerste lid: „dan „dan maakt de inspecteur" maken zij die het onderzoek doen"

Artikel 26, tweede lid: „door „door hem"

hen"

Artikel 26, derde lid: „den in- „den hoofdinspecteur", specteur",

„hen die het onder- „den inspecteur"

zoek deden",

Artikel 26, vierde lid: „den in- „den hoofdinspecteur", specteur".

Artikel 27, eerste lid: „door eene „door of van wege den hoofdcommissie uit den ge- inspecteur".

neeskundigen raad".

Sluiten