Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 21, eerste lid:

„de inspecteur of adjunct-inspecteur voor het geneeskundig Staatstoezicht",

Artikel 21, derde lid:

„den inspecteur of den adjunctinspecteur voor het geneeskundig Staatstoezicht",

„de hoofdinspecteur of de inspecteur, krachtens de Gezondheidswet belast met het toezicht op de handhaving der wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke ziekten",

„den inspecteur".

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, van Financiën en van Waterstaat, Handel en Nijverheid zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Het Loo, den 4den Juni 1902.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

K U Y P E R.

De Minister van Financiën,

HARTE VAN TECKLENBURG.

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid,

DE MAREZ OYENS.

Uitgegeven den zes en twintigsten Juni 1902.

De Minister van Justitie,

J. A. L o E F F.

Sluiten