Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— der woning', 19, blz. 99-100.

Mededeeling van het bevel tot sluiting aan den — der woning-, 23, blz. 101.

Verbod om zonder vergunning van B. en W. als — tot woning in gebruik nemen of geven van een gebouw, 5"', blz. 76-79.

eischen (nadere).

Bevoegdheid van B. en W. tot het vaststellen van nadere — ten opzichte van aangegeven punten

in eene verordening, 6, blz. 79-81. erfpacht.

Overdracht door gemeenten van gronden en gebouwen in —, 31. blz. 131, 132.

Vrijdom van zegel en registratie bij overdracht in —, 48, blz. 142, 143.

executie.

Kosten van — gemaakt bij de uitoefening van liet politierecht, 47. 49. blz. 141-144.

faillissement.

— van vereenigingen, werkzaam in belang der volkshuisvesting, 29 4, 305, (A M 156), blz. 128-131.

formulier.

— van aangifte van het aantal bewoners, 97, blz. 85-88.

van afkondiging der voorschriften en verordeningen, 76', 86, (A M § I), blz. 82-85. fundamenten.

Voorschriften omtrent de hechtheid van —, 3JA, blz. 71-73.

Q-.

gebouwen.

Voorschriften omtrent als in woning in gebruik te nemen — of gedeelten van — 31", blz. 71-73.

Verbod tot oprichting van — zonder vergunning van B. en W., 5, blz. 76-79, 196.

Overdracht door gemeente van grond en — in eigendom, erfpacht of opstal, 31, blz. 131,132. gebruik.

Verbod tot als woning in — geven of nemen van gebouwen zonder vergunning van B. en W., 5, 38- , blz. 76-79, 136. Gedeputeerde Staten.

4, 7, 8, 18. 19. 25, 78. 85. 871, 27, 28. 30, 31, 32, 52 (A M 10, 12, 15, 16, 19, 20).

geldelijke steun.

— Zie Bijdrage.

gemeente.

Onteigening ten name der — [78. 82, 83!, blz. 104-108.

Overdracht van gronden en gebouwen aan — toebehoorende, 31, blz. 131, 132,

Aankoop van gronden en woningen in liet belang der volkshuisvesting voor rekening van de — 32, blz. 132, 133. gemeentebesturen.

9, II. 12, [81], 46, 47 (A M 22, 26).

— Zie Burgemeester en Wethouders. Gemeenteraad.

I, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 17, 18, 19.25. !79, 80, 83, 84, 85, 86,87,88, 89], 27, 28, 29, 30, 31, 32,37, 45, 52.

Gemeentewet.

7, 8, 45 (A. M. I).

getimmerte.

Bij berekening van schadevergoeding bij onteigening wordt niet gelet op nieuwe — n [91], blz. 114, 115.

gezin.

Onder — worden begrepen 2, 18, blz. 69-71, 97, 98.

Sluiten