Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de onteigenende partij, 1891, blz. 118, 114.

grondteekeningen.

— van plan tot onteigening, 180, 83. 85], blz. 109-111.

H.

n3cnineia.

Voorschriften omtrent de — van fundamenten, muren, vloeren, trappen, zolderingen en dak. 3"', blz. 71-78.

herziening.

— van plan tot uitbreiding, 28. blz. 126-128.

— van plaatselijke verordeningen, 51, blz. 145.

hinder.

Maatregelen tegen gevaar of — van onbewoonbaar verklaarde woningen, 22, blz. 101.

hoofd van gemeentebestuur.

Bekendmaking door — van liet ter inzage liggen van onteigeningsplannen, van liet besluit tot onteigening, ,80. 84], blz. 109, 110/

Bekendmaking door — van het ter inzage liggen van een uitbreidingsplan, 27, 28. blz. 121-128. hoofd van gezin.

Bevoegdheid van — tot liet indienen van een bezwaarschrift betreffende de door hem bewoonde woning, 12. blz. 89-90. Aanschrijving door B. en W. aan

— over o verbevolking, 15, blz. 94. Kennisgeving van het besluit tot

onbewoonbaarverklaring aan het

- 18. blz. 96, 97.

ingezetenen

Bevoegdheid van 3 of meer meerderjarige — tot het indienen van een bezwaarschrift omtrent woningen ongeschikt ter bewoning, 12, blz. 89-92.

inspecteur.

belast met het toezicht op de hand¬

— van plan van aanleg van straten, 27, blz. 121-126.

— van plan voor uitbreiding, 28, blz. 126-128.

Voorziening tegen het besluit tot onbewoonbaar verklaring door het

- 19, blz. 99, 100. Strafbepaling tegen het — bij

niet ontruiming van onbewoonbaarverklaarde woning, 43, blz. 138, 139.

hoogte.

Voorschriften betreffende de — van gebouwen, 3rt, blz. 71-73. hoogte peil.

Voorschriften betreffende het — van vloeren, 3'6, blz. 71-73. huisvesting.

Raadsbesluit tot beschikbaarstelling van een bedrag voor — der bewoners na onbewoonbaarverklaring, 32, blz. 132, 133. huurder.

Aangifte door verhuurder van

nieuwen — 9^, blz. 86, 88. Schadevergoeding bij onteigening voor den — [951, blz. 119. hypothecaire.

Kennisgeving aan — schuldeischers van de aanschrijving tot verbetering, 14, blz. 92-94. hypothecair.

Voorschotten aan hen, tot wie een aanschrijving tot verbetering is gericht, worden verleend onder

— verband, 29, blz. 128, 129.

I.

hoving van de wettelijke bepalingen betreffende de volkshuisvesting.

Advies van den — aan (red. Staten bij het verleenen van vrijstelling tot het maken van voorschriften, 4, blz. 73-75.

Advies van den — aan Ged. Staten bij de goedkeuring der vastge-

Sluiten