Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE DER MEMORIE VAN ANTWOORD OP HET VOORLOOPIG VERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS UIT DE EERSTE KAMER.

Opgave van de bedragen, die over de jaren 1890 — 1902 aan de Nederlandsche Bank betaald zijn wegens rente van door die instelling, ingevolge art. llMs, 1°., der llankwet aan het Rijk verstrekte voorschotten.

JAAR. I BEDRAG.

1890 ƒ 2 289,21

1891 20 494,50

1892 j 3 077,48

1893 422,03

1894 17 311,62

1895 17 573,36

1896 11 314,885

1897 39 067,76

1898 20 353,48

1899 30 033,33

1900 14 224,16

1901 14 277,79

1902 21 834,37

Sluiten